This is Africa

This is Africa

Om bloggen

Har ni någonsin deltagit i eller hört en konversion där dessa meningar utbyttes:

Person 1: Har du varit i Afrika?
Person 2: Nej.... eller... ja... alltså, jag har varit i Egypten (eller Tunisien, eller Marocko)....

Egypten ligger i Afrika. Så tillvida att Egypten tillhör världsdelen och kontinenten Afrika. Men i mångas uppfattning är Egypten inte Afrika. I alla fall inte det "riktiga Afrika". Vad är då Afrika, egentligen?

RSS Latest updates

RSS iconPosts

Categories

RSS iconAfrika

Author

RSS iconDavid Lenefors