This is Africa

This is Africa

Om bloggen

Har ni någonsin deltagit i eller hört en konversion där dessa meningar utbyttes:

Person 1: Har du varit i Afrika?
Person 2: Nej.... eller... ja... alltså, jag har varit i Egypten (eller Tunisien, eller Marocko)....

Egypten ligger i Afrika. Så tillvida att Egypten tillhör världsdelen och kontinenten Afrika. Men i mångas uppfattning är Egypten inte Afrika. I alla fall inte det "riktiga Afrika". Vad är då Afrika, egentligen?

Falsk historia om kidnappade svenskar i Tanzania

AfrikaPosted by David Lenefors Wed, April 29, 2015 16:37:41

Den 10 april 2015 publicerade Expressen nyheten att tre svenskar kidnappats i Tanzania, under rubriken ”Tre svenskar på resa kidnappade i Tanzania”. Artikeln gavs stort medialt utrymme, den fick löpsedeln samt sidorna 8, 9 och 10 i den tryckta tidningen och publicerades även på nätet. Expressen skrev inte vilken källan till informationen om de saknade svenskarna var (de hänvisade endast löst till att citat; Svensk polis har fått in en anmälan om kidnappning), inte vilka dessa tre svenskar var, varifrån de kom, vad de gjorde i Tanzania, vem som kidnappat dem, var de blivit kidnappade eller av vilken anledning.

Det visade sig fyra dagar senare att historien var falsk. UD skrev den 14 april i ett uttalande till TT, citat: "UD har ingen information som tyder på att några svenska medborgare försvunnit i Tanzania"

Expressen och alla de medier som spred Expressens rapportering har låtit denna del av historien passera i tystnad. De har valt att inte skriva att de hade fel, inga svenskar saknas i Tanzania.

Jag anser naturligtvis att det på alla sätt är bra att det inte är några svenskar som blivit kidnappade i Tanzania. Däremot anser jag att det är djupt olyckligt att historien överhuvudtaget publicerades, till synes utan att fakta kontrollerades. Denna typ av medial uppmärksamhet är naturligtvis skadlig för Tanzanias besöksnäring. Tanzania är ett fattigt land men också ett land med stark tillväxt och stark framtidstro. Turismen är en av landets viktigaste näringar och en viktig del i landets ekonomiska utveckling. De som arbetar inom turismen i Tanzania är beroende av att turister från USA, Kina, Europa (däribland Sverige) upplever Tanzania som ett tryggt land att besöka. Eftersom Tanzania för många resenärer är ett nytt resmål är landets förtroendekapital skört. De svenskar som planerar att resa till Tanzania vet lite om landet eftersom det exponeras lite i Sverige och få i Sverige känner någon som har varit där. Tanzanias svaga förtroendekapital beror alltså inte på att landet de facto är farligt att besöka utan på att de som vill resa dit har begränsad kunskap om landet.

På så vis menar jag att exponering som den i Expressen och annan media 10-13 april skadar Tanzanias besöksnäring och därmed även direkt de som arbetar i Tanzanias besöksnäring. Anställda inom besöksnäringen i Tanzania har ofta långt mer otrygga jobb än i exempelvis Sverige och negativ publicitet kan därför snabbt leda till att människor förlorar sina jobb på grund av att turisterna blir färre. Jobb som de är fullständigt beroende av för att försörja sig och sina familjer eftersom Tanzania inte har samma sociala skyddsnät som många länder i Europa.

Tanzania är ett fantastiskt land att besöka med världsunika attraktioner som exempelvis Serengeti, Ngorongorokratern, Selous Game Reserve, Kilimanjaro och Zanzibar. Tanzania är också ett tryggt land att besöka, ett land med förhållandevis låg kriminalitet och en historia utan interna konflikter. Både 2012 och 2013 besökte drygt 12 000 svenskar Tanzania (källa: Tanzania Tourism Board). Detta representerar en kraftig uppgång jämfört med åren 2008-2011. Negativ publicitet riskerar att leda till att antalet svenskar som besöker Tanzania återigen sjunker.

Tyvärr är inte Expressens och övrig medias rapportering om de påstått kidnappade svenskarna en enskild händelse utan snarare en del i ett mönster. Medial bevakning av Afrika tenderar att fokusera på det negativa.

Jag uttrycker härmed en ödmjuk önskan om att Expressen berättar att artikeln de skrev var felaktig, inte baserad på kontrollerad fakta och att de beklagar de negativa konsekvenser som deras felaktiga publicering orsakat.
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.